Agència de col·locació autoritzada nº 1000000253
Seguix-nos en...

Entrar


Agent d'Igualtat, una professió emergent: perfil professional, pla de formació, llocs disponibles...

24/11/2021

L'ocupació d'Agent d'Igualtat extern o intern sorgeix per a atendre aquesta demanda en l'entorn empresarial.
Les organitzacions estan apostant per integrar l'Agent d'Igualtat en la seua plantilla d'empleats.

Les empreses s'enfronten a un nou repte degut a la necessària implementació de les normatives en matèria d'igualtat d'obligat compliment implantades pel Govern nacional. Empreses públiques i privades estan immerses en processos regulats legalment que, en cas de no implantació, poden suposar importants sancions econòmiques.

L'ocupació d'Agent d'Igualtat en les organitzacions sorgeix per a atendre aquesta demanda i es posiciona com una professió emergent. Aquest nou escenari requereix celeritat i diligència en la instauració de plans d'igualtat, protocols d'assetjament laboral i auditories retributives per a aconseguir la igualtat efectiva entre homes i dones.

Perfil de l'Agent d'Igualtat

El perfil d'Agent d'Igualtat precisa d'un profund coneixement de la normativa vigent per a garantir que l'aplicació del Pla d'Igualtat es realitza conforme a aquesta. El professional ha de tindre capacitat per a preparar, negociar, aprovar, implementar i mantindre el Pla d'Igualtat en un entorn empresarial.

Per a l'exercici de la seua activitat també ha de tindre coneixement de les possibles sancions o conseqüències que es poden derivar de la seua no implantació, de la seua aplicació incorrecta, així com de la seua relació amb els documents i protocols de *Compliance Empresarial.

Les organitzacions estan apostant per integrar a l'Agent d'Igualtat dins de la seua pròpia plantilla per a gestionar internament l'elaboració de mesures i protocols orientats a la igualtat.

Pla d'igualtat amb calendari evolutiu

La implantació del Pla d'Igualtat en l'àmbit empresarial és un instrument que permet integrar la igualtat en les relacions laborals i en tots els àmbits de gestió organitzacional per a avançar cap a l'objectiu de la igualtat efectiva entre homes i dones.

L'obligatorietat ve establida dins d'un calendari evolutiu, en funció del nombre d'empleats. En 2020 només era exigible per a les empreses amb més de 150 treballadors i en 2021 per a empreses de més de 100 treballadors. Al març de 2022 serà també preceptiu per a les organitzacions que ocupen entre 50 i 100 treballadors.

Com formar-se per a treballar com a Agent d'Igualtat

Per a facilitar l'accés a aquesta activitat professional, *Audiolís ha posat en marxa un nou curs d'Agent d'Igualtat, amb doble titulació per part de *Audiolís i la Universitat *Nebrija, i una duració de 53 hores que capacita per a realitzar la implantació de Plans d'Igualtat en empreses amb més de 50 empleats.

El curs ha sigut dissenyat per Gema González García, experta en matèria d'Igualtat i professional en actiu en l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Madrid, que es dedica al desenvolupament i implantació de Plans d'Igualtat. La matrícula es pot formalitzar en la web de Audiolís. El curs compta amb la possibilitat de bonificació a través dels crèdits de FUNDAE.

A més, Audiolís és centre acreditat per a la impartició a la província de Màlaga del Certificat de Professionalitat de Promoció per a la Igualtat efectiva entre dones i homes, que permet treballar com a Promotor d'Igualtat d'oportunitats.

Consulta la notícia original ACI

962289842
Albereda Jaume I, 35 - 2ªplanta
46800 - Xàtiva
(Valencia)