Agència de col·locació autoritzada nº 1000000253

Entrar


imagen seccin

PEFILS AVALEM JOVES 2020

 

INFORMÀTICA

1. Grau Mitjà Tècnic Sistemes Microinformàtics i Xarxes

PROMOCIÓ ECONOMICA

1. Grau Superior Tècnic d'Administració i Finances

 

IBI PLUSVÀL·LUES   

   1. Grau Superior Tècnic d'Administració i Finances

 

BIBLIOTECA

1. Grau Mitjà d'administració

OFICINA TURISME

1. Grau Mitjà de Turisme

OFICINA TURISME

1. Tècnic Grau Superior Turisme

ARXIU MUNICIPAL

1. Grau Mitjà d'administració

CASA CULTURA

2. Tècnics Superiors d'Animació Sociocultural (TASOC)

TEATRE

1. Tècnic Superior d'Animació Sociocultural (TASOC)

 

BENESTAR SOCIAL

1. Auxliar d'ajuda a domicili

BENESTAR SOCIAL

1. Educador Social

BENESTAR SOCIAL

1. Grau Mitjà d'administració

ESPORTS

1. Tècnic Superior d'Ensenyament i Animació Socioesportiva

 

JOVENTUT

2. Tècnics Superiors d'Animació Sociocultural (TASOC)

EDUCACIÓ

1. Grau Superior Tècnic d'Administració i Finances

JOVENTUT

1. Grau Superior Tècnic d'Administració i Finances

SANITAT

1. Grau Superior Tècnic d'Administració i Finances

 

URBANISME

1. Grau Superior Tècnic d'Administració i Finances

 

SERVEIS

1. Grau Superior Tècnic d'Administració i Finances

SERVEIS

1 Tècnic Superior en Edificació i Obra Civil

 

 

962289800
Albereda Jaume I, 35 - 2ªplanta
46800 - Xàtiva
(Valencia)