Agència de col·locació autoritzada nº 1000000253
Seguix-nos en...

Entrar


El 17% de les espanyoles d'entre 18 i 64 anys es troben immerses en processos d'emprenedoria

29/11/2021

Un 17% d'espanyoles en edat de treballar, entre 18 i 64 anys, es troben immerses en alguna de les etapes de processos d'emprenedoria, incloses les que tenen intenció d'emprendre o han abandonat una activitat empresarial, percentatge que augmenta fins al 22% en l'àmbit rural. Aquestes dades demostren que, per a un bon nombre de dones, l'emprenedoria és una forma vàlida per a desenvolupar un projecte professional.

Així ho recull un estudi elaborat per l'Observatori de l'Emprenedoria d'Espanya amb dades de Global *Entrepreneurship Monitor (*GEM), i en col·laboració amb *ENISA, Empresa Nacional d'Innovació, i Coca-Cola, i realitzat amb motiu de la cinquena edició de *GIRA Dones, el programa de capacitació i ocupabilitat de Coca-Cola destinat a dones.

Són, majoritàriament, dones majors de 35 anys els qui han optat per desenvolupar un projecte emprenedor. No obstant això, les menors d'aquesta edat són els qui mostren una major predisposició a iniciar un projecte emprenedor en un futur pròxim. Segons aquest estudi, per a posar en marxa i desenvolupar una iniciativa d'emprenedoria, les emprenedores necessitar realitzar una inversió inicial de 67.279 euros de mitjana, dels quals un 66% prové dels seus estalvis personals.

Ana Fernández *Laviada, Presidenta de l'Observatori *GEM a Espanya afirma: “Les emprenedores, particularment en el cas d'Espanya, han anat guanyant pes en el procés emprenedor, sent una peça clau per al desenvolupament econòmic i la igualtat d'oportunitats. No obstant això, encara participen en menor mesura que els homes en les diferents fases d'aquest procés. Encara que la bretxa s'ha vist reduïda substancialment en els últims 15 anys, la crisi de la COVID-19 ha impactat lleu, però negativament en aqueix avanç, i la seua major por al fracàs i menor percepció d'oportunitats tenen molt a veure. D'ací la necessitat de continuar treballant en polítiques, programes i mesures que permeten augmentar els nostres nivells d'emprenedoria entre les dones”.

L'informe, que s'ha donat a conéixer hui amb motiu del Dia Internacional de la Dona Emprenedora i després del tancament de la cinquena edició del programa de capacitació i emprenedoria GIRA Dones de Coca-Cola, assenyala també que huit de cada deu dones valoren molt positivament posseir coneixements i habilitats que els ajuden en el procés emprenedor en el moment de posar en marxa un projecte d'aquestes característiques. D'altra banda, el 59% d'elles consideren la por al fracàs com el principal obstacle per a desenvolupar-lo.

Carmen Gómez-Acebo, Directora de Responsabilitat Corporativa en Coca-Cola *Europacific Partners Ibèria, apunta: “L'informe assenyala la rellevància que donen les emprenedores a comptar amb els coneixements i habilitats necessaris per a posar en marxa un projecte emprenedor. D'ací la importància de programes com GIRA Dones, que Coca-Cola va posar en marxa fa cinc anys, que contribueixen a formar, capacitar i oferir eines que els ajuden en la posada en marxa d'una iniciativa de negoci”. I afig: “Una dada molt reveladora que aquest informe revela és que prop d'un 80% dels projectes d'emprenedoria iniciats per dones duen a terme la seua activitat en el sector serveis i, d'ells, un 48% van dirigits al consumidor final”.

Perfil de l'emprenedora a Espanya

L'estudi, dut a terme per l'Observatori amb dades GEM amb la col·laboració de ENISA, traça el perfil de l'emprenedora a Espanya. Les consolidades, aquelles que compten amb un projecte iniciat amb més de tres anys i mig, tenen, majoritàriament, una edat superior als 45 anys, un nivell de renda alt (un 44% d'elles) i estudis de formació professional (un 37% d'elles) o estudis secundaris (un 36%).

En paral·lel, les emprenedores noves -aquelles amb negocis de menys de tres anys i mig- solen tindre edats compreses entre els 35 i els 44 anys, tenen nivells de renda alts (un 46% d'elles) i estudis de formació professional (un 44%).

Per part seua, les emprenedores potencials, aquelles que es plantegen posar en marxa una iniciativa de negoci en el futur, són les més joves, amb menys de 35 anys (un 50% d'elles), tenen nivells de renda més baixos (un 47%) i estudis secundaris (un 42%).

Quant als negocis posats en marxa per dones a Espanya, el 81% es dirigeix al mercat nacional i al voltant de la meitat d'ells no compten amb cap persona ocupada. Encara que en la seua majoria pertanyen a sectors de baix nivell tecnològic, el 27% dels negocis nous i consolidats generen productes i serveis innovadors que transformen o modifiquen l'oferta existent en el mercat.

José *Bayón, Conseller Delegat de ENISA, considera: “Sense cap dubte, les dades demostren que continua existint una important bretxa entre les possibilitats d'emprendre de les dones enfront dels homes, principalment quan es tracta de projectes d'un grau tecnològic mitjà i/o elevat. Aquesta situació és una cosa que s'ha de revertir al més prompte possible. Una manera de fer-ho, i que a més representa als fets front a les paraules, és aplicar polítiques públiques que impulsen tant el lideratge femení com l'emprenedoria innovadora. En aquest sentit, en *ENISA, fem que tot això siga possible, no sols amb les línies ja conegudes del Ministeri d'Indústria, sinó amb la nova línia Emprenedores Digitals, un finançament fet a la mesura d'emprenedores, dirigida tant a empreses de nova creació com aquelles que estiguen considerant un projecte de consolidació, creixement o internacionalització, i que està dotada amb 51 milions d'euros per part de la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital. Deixar arrere a la meitat de la població no és de justícia ni és rendible”.

Per a elaborar aquest informe, es van realitzar enquestes a una mostra de 26.075 persones. D'elles, un 49,8% eren homes i un 50,2%, dones. Un 13,7% pertany a àmbits rurals i l'altre 86,3%, a entorns urbans. Per edats, les persones d'entre 18 i 24 estan representades per un 10,3% de la mostra. Les de 25 a 34 anys suposen un 17,5% de l'estudi. La franja 35-44 representa un 25,9%; la d'entre 45 i 54, un 16%; i la de 55-64, un 16,7%.

Consulta la notícia original ACI

962289842
Albereda Jaume I, 35 - 2ªplanta
46800 - Xàtiva
(Valencia)
CSS XHTML