Entra si ja estàs registrat/da


L'important avís del SEPE per als qui han perdut el seu treball

15/09/2023

Una de les situacions que tot treballador mai espera és quedar-se sense ocupació ja que és el manteniment de la vida. Quan sorgeix l'acomiadament siga per la causa que siga també s'afigen els dubtes de què fer en aqueix moment. Per això, el *SEPE ha llançat un missatge amb els passos a seguir en cas de perdre el treball i poder així, sol·licitar el dret a la prestació per desocupació o comunament coneguda com l'atur.

El primer que s'ha de saber és que no fa falta acudir immediatament a l'oficina d'ocupació per a sol·licitar l'atur; el termini per a presentar la sol·licitud és de quinze dies hàbils comptats a partir del dia de cessament en l'empresa. En teoria, ja que a això cal afegir els dies de vacances no gaudides, temps que en l'oficina del SEPE poden informar-nos del dia exacte en el qual poder presentar la sol·licitud. No obstant això, també és aconsellable no acudir immediatament a l'oficina ja que l'empresa haurà de presentar el model 145 abans de poder demanar l'atur.

Com es demana?

La forma més habitual és acudir presencialment, encara que Internet també permet sol·licitar-ho.

—De manera presencial: acudir a l'oficina amb cita a través de la Seu Electrònica o per telèfon.

—Seu Electrònica: aquesta opció requereix de disposar d'un certificat digital o bé DNI electrònic o Cl@ve.

—presol·licitud: emplenant un formulari que el SEPE posa a la disposició de l'usuari en la seua pàgina web. S'emplenen les dades i si hi haguera alguna fallada en la documentació aportada un treballador es posa en contacte.

Quant tarden a donar l'atur?

Una vegada sol·licitat, es notificarà mitjançant SMS i carta al domicili que posem per a efectes de notificacions, si la prestació s'ha aprovat o denegat, l'import de la mateixa i la duració. L'organisme indica que el termini del qual disposen per a resoldre la sol·licitud és de quinze dies i de deu per a enviar la notificació. És molt probable que envien primer el SMS i més tard arribe la carta. No obstant això, si en un termini de tres mesos no es rep cap resposta s'entendrà que existeix silenci administratiu i la sol·licitud quedarà denegada.

Requisits

Per a optar al cobrament de la desocupació és necessari generar aqueix dret per la qual cosa és indispensable que no s'haja realitzat una baixa voluntari del lloc laboral. El *SEPE elabora una llista d'aquests requisits:

—Estar donat d'alta o en situació assimilada

—Estar en situació legal de desocupació

—Inscriure's com a demandant d'ocupació: aquest punt és important ja que la prestació és a nivell nacional en el *SEPE mentre que la inscripció com a demandant d'ocupació depén de cada comunitat autònoma i les oficines, malgrat estar en el mateix lloc físic, són diferents.

—Haver cotitzat almenys un any que donaria lloc a quatre mesos d'atur

—No complir l'edat de jubilació

—No treballar per compte propi o alié a temps complet. En cas que siga a temps parcial, es pot optar per la suspensió temporal de la prestació o bé la compatibilització.

—No cobrar una pensió de la Seguretat Social.

Quant i quan es cobra?

L'atur es calcula a través de les cotitzacions que es tinguen fins al moment i de la base reguladora que es va percebre en el treball. Per això, durant els sis primers mesos es cobra el 70% de la base reguladora i a partir del dia 181 el 60%. Aquesta base reguladora es calcula amb les cotitzacions de contingències professionals dels últims sis mesos i sense comptar les hores extres. En general, les nòmines es preparen el dia 30 de cada mes pel que els primers dies a mes vençut es cobra l'atur.

També és possible sol·licitar la desocupació amb un cobrament únic complint una sèrie de requisits a més dels esmentats i entre altres, que els diners es destine a tornar al mercat laboral mitjançant l'acció de desenvolupar una activitat com a autònom.

Consulta la notícia original ACI