Agència de col·locació autoritzada nº 1000000253
Seguix-nos en...

Entrar


La prospecció laboral

LA PROSPECCIÓ

Els primers passos de la teua busca d'ocupació començaven, com recordaràs, amb un autoanàlisi personal i professional a través del qual has arribat a conéixer les teues característiques com "producte" en el mercat i a definir els teus objectius ocupacionals.

A partir del moment en què decidixes buscar una ocupació, has de dedicar-te a això amb el mateix esforç i rigor com si estigueres treballant. És a dir, tota la teua atenció, el teu interés i la teua energia han de convergir en una sola meta: aconseguir el teu lloc de treball.

Ara és el moment d'identificar les empreses o entitats que puguen estar interessades en un professional amb el teu perfil. La teua aproximació al mercat laboral és decisiva i has de fer-la de manera metòdica i sistemàtica per a no desperdiciar ni el teu temps, ni les teues energies. Convé que utilitzes tots els mitjans que tingues al teu abast per a portar-la a cap , ja que qualsevol d'ells pot obrir-te les portes d'alguna empresa sense oblidar els més nous o creatius que podran diferenciar la teua candidatura de les altres.

De la qualitat de la teua prospecció dependrà en gran part l'èxit del teu futur professional. Una prospecció ben feta t'aportarà tota la informació necessària per a triar l'empresa que millor respon a les teues expectatives. La campanya de busca d'ocupació té com a finalitat evitar que vages donant tombs pel mercat laboral i adaptar-te a les necessitats que requerix el mercat. Per a aconseguir-ho has de conéixer i tindre en compte les diferents fonts d'informació sobre les empreses i les formes de contactar amb les mateixes.

És important que sàpies que els llocs de treball publicats en la premsa diària i especialitzada i en els portals d'ocupació, així com els oferits pel Servici Públic d'Ocupació, agències de col·locació i empreses de contractació temporal no suposen més que un 15% de les possibilitats reals d'ocupació que existixen i componen el denominat mercat obert. Estes ofertes tenen l'inconvenient de la facilitat d'accés a la informació, la qual cosa origina un gran nombre de sol·licituds i augmenta la competència entre els distints candidats.

La majoria de les empreses no publiquen en els mitjans de comunicació les seues necessitats plantilla. Normalment es tracta primer d'obtindre un bon candidat, bé per promoció interna bé per referències personals directes. Bona part de la teua estratègia de busca haurà d'estar concentrada a localitzar este tipus de vacants, ja que en elles se centra el 85% de les possibilitats reals d'ocupació. És el mercat ocult, a què pots arribar a través d'una xarxa de contactes i una busca exhaustiva d'informació.

Certament, localitzar estes possibilitats d'ocupació resulta més difícil i requerix molt de treball. El teu èxit dependrà, en gran manera, de la tenacitat de la teua campanya de busca i la informació que et proporcione la teua xarxa de contactes.

Precisament, amb eixa informació i amb les pistes que aconseguisques sobre les teues empreses diana constituiràs la carcassa de la teua estratègia de busca d'ocupació.

Amunt

LA INVESTIGACIÓ DE MERCATS

Per a saber si els teus objectius professionals estan en consonància amb les empreses a què et vols dirigir, és necessari que dugues a terme una investigació de mercats en què arreplegaràs dades sobre: sector, subsectors, tipus, grandària, àrea d'influència, localització geogràfica, productes comercialitzats, marques, xifres de negoci de les empreses, beneficis socials, horari laboral, etc.

Organitza la informació que has aconseguit, classificant les adreces , els telèfons i els noms dels directius de les empreses que t'interessen. Registra diàriament els resultats de la teua busca, amb la data corresponent i les dades de major importància. Este treball et permetrà estar sempre al dia i agilitzar les teues futures accions.

No oblides que com més informació registres més t'acostaràs a la realitat i a l'objectiu pretés -trobar la teua ocupació -, ja que et proporcionarà un considerable valor afegit, situant-te amb avantatge enfront d'altres competidors menys informats.

De la teua investigació de mercat obtindràs una visió detallada dels camps d'actuació, requeriments, i problemàtica de les empreses.

Amb la informació arreplegada podràs triar les empreses potencialment contractadores o objecte del teu interés d'acord amb uns criteris realistes i estaràs preparat per a contactar amb ells.

Emprendràs la teua investigació de mercats esgotant les següents fonts d'informació:

 • Premsa diària nacional i regional,
 • Premsa econòmica,
 • Premsa especialitzada corresponent als sectors on t'agradaria exercir el teu treball,
 • Directoris d'empreses,
 • Anuaris d'empreses,
 • Publicacions dedicades a l'ocupació ,
 • Col·loquis, fòrums i seminaris relacionats amb la teua futura professió,
 • Fires professionals i d'ocupació,
 • Associacions i col·legis professionals,
 • Associacions empresarials,
 • Cambres de Comerç,
 • Internet (webs corporatives d'empreses i institucions),
 • Contactes personals,
 • Les pròpies empreses.

Ja saps on buscar la informació que necessites, ara has d'organitzar-te per a rendibilitzar els teus esforços.

Amunt

RECORDA QUE...

La prospecció és una fase de primordial importància quan es busca una ocupació. Et permet:

 • Trobar les empreses en què podries desenrotllar la teua activitat laboral, seleccionant amb criteri les més interessants,
 • Preparar la teua candidatura, és a dir el teu currículum vitae i sobretot les teues cartes de presentació, adaptant-la a la "cultura" de cada empresa,
 • Fer-te amb tota la informació necessària i indispensable per a superar les posteriors entrevistes de treball que tindràs amb les empreses.

Amunt

COM POTS ACCEDIR A LES OPORTUNITATS D'OCUPACIÓ DISPONIBLES?

Cada vegada existixen més mitjans al teu abast per a accedir al mercat laboral. Hauràs de considerar totes les opcions, valorant els avantatges de cada una d'elles, i gestionar-les adequadament perquè t'aporten els resultats desitjats.

 • Enviant la teua candidatura espontània, bé per correu postal, bé per e-mail. Amb este últim canal de comunicació podràs enviar la teua candidatura directament a la persona responsable de la contractació en l'empresa.
 • Per mitjà de persones conegudes que et puguen facilitar una primera entrevista.
 • Responent a un anunci publicat en premsa.
 • Acudint a servicis especialitzats: empreses de selecció de personal, agències de col·locació, empreses de treball temporal, consultores de recursos humans, oficines d'ocupació, etc.
 • Acudint a fires professionals i d'ocupació, en les que podràs contactar amb les empreses en primera persona, informar-te dels seus processos de selecció, donar-te a conéixer i entregar el teu currículum vitae en mà. La majoria de les universitats organitzen cada any esdeveniments d'este tipus.
 • Acudint als servicis d'orientació i inserció professional, de les universitats.
 • Acudint a les Fundacions Universitat-Empresa. La majoria compta amb programes de pràctiques en empreses, tant per a estudiants d'últims cursos de carrera com per a acabats de titular. Estos programes han mostrat ser una excel·lent manera d'aconseguir una primera experiència professional i faciliten notablement la inserció en el mercat de treball.
 • Inscrivint-te en una borsa d'ocupació. Existixen de diferents tipus: privades, públiques, sectorials, etc. Els centres de formació professional, universitats i escoles de negocis solen tindre subscrits acords amb diferents empreses i organitzacions interessades a contractar els seus millors alumnes. La majoria dels col·legis professionals i Cambres de Comerç també compten amb borses d'ocupació.
 • Donant-te d'alta en un portal d'ocupació, a través del qual podràs buscar i rebre ofertes d'ocupació.

Amunt

962289842
Albereda Jaume I, 35 - 2ªplanta
46800 - Xàtiva
(Valencia)
CSS XHTML