Agència de col·locació autoritzada nº 1000000253
Seguix-nos en...

Entrar


La regulació de l'obertura d'activitats a la Comunitat Valenciana a partir de la Llei 6/2014

De cara a agilitzar tots els processos administratius municipals relacionats amb l'obertura de noves activitats, en els últims anys s'ha promulgat gran quantitat de disposicions que han vingut a desenrotllar i/o modificar l'anterior normativa aplicable.

L'entrada en vigor de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana té com a finalitat l'adaptar els instruments d'intervenció ambiental actuals als nous requeriments legals, limitant l'autorització prèvia als supòsits d'activitats amb una elevada o mitja incidència ambienta i que per motius d'interés públic, se sotmeten a autorització ambiental integrada o a llicència ambiental. Aquelles activitats d'escassa o nul·la incidència ambiental s'inclouen en el règim de declaració responsable ambiental o de comunicació d'activitats innòcues, respectivament.

No obstant això, a pesar de l'impuls de reducció de càrregues i llicències, en el marc normatiu continua existint una certa complexitat i dispersió de procediments.

Este quadern pretén oferir una certa llum a l'hora d'aclarir quins són els procediments administratius necessaris exigits per a iniciar una activitat econòmica partint de la recent regulació de la Llei 6/2014, però també considerant altres disposicions rellevants.

  DESCARREGAR DOCUMENT COMPLET EN PDF

962289842
Albereda Jaume I, 35 - 2ªplanta
46800 - Xàtiva
(Valencia)